Portfolio > Sculptures

Pylon #993
Stoneware, Glaze and slip
90" X 23.5" X 23.5"
1991
Pylon #994
Stoneware with glaze and slip
94" X 23.5" X 23.5"
1991
#1000
Stoneware with glaze, slip and luster
35" X 35" X 8"
1991
#1001A
Stoneware tile with slip and mixed media
19" X 23" x 23"
1991
#1002
Stoneware with glaze and slip
33" X 35" X 8"
1991